?

Log in

No account? Create an account
Про ірландську зрозумілою мовою [entries|archive|friends|userinfo]
Про ірландську зрозумілою мовою

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нарешті ось трохи вправ на слух [Mar. 13th, 2008|10:23 am]
Про ірландську зрозумілою мовою

macsolas
[Tags|, ]

Звук ви знайдете в архівах на рапіді і на аплоуд.ком.уа. У архіві ви знайдете три файли - comhra2.mp3, tire.mp3, tuscint.mp3. Матеріал взято з ТяхЙорселфа, так що почуєте й деякі коментарі англійською.

Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Mar. 12th, 2008|12:48 pm]
Про ірландську зрозумілою мовою

maev_floin
Може, стане в пригоді.
На ютубі є канал із записами уроків ірландської мови. Робоча мова -- англійська. 
http://www.youtube.com/user/caemgen51
Перший урок: http://www.youtube.com/watch?v=f7nyXgtuis0
Нотатки до уроків:  http://www.hofshi.net/Ceachtanna_BunRang_E07/BunRang_E07.htm 
Link3 comments|Leave a comment

Liam agus Bairbre 1 [Mar. 5th, 2008|09:35 am]
Про ірландську зрозумілою мовою

macsolas

Іноді нас супроводжуватимуть Ліам і Барьбрє. Ці діалоги публікувалися в газеті для тих, хто вивчає ірландську "Beo" (Бьо - життя). Мова тут ольстерська, північна, так що декому має сподобатись. Усі м'які ть і дь тут вимовляються як чь і джь відповідно.

діалог 1

Liam:  Cad é mar atá tú? (Як ти ся маєш?)
Bairbre:
 Tá mé go maith. Agus tú féin? (Я - добре. А як ти сам?)
Liam:
 Go breá. C'ainm atá ort? (Чудово. Як тебе звуть?)
Bairbre:
 Bairbre. C'ainm atá ort féin? (Барьбрє. А тебе як звуть?)
Liam:
 Liam. Liam Ó Curraighín. Cé as tú, a Bhairbre? (Ліам. Ліам О Кураїнь. Звідки ти, Барьбрє?)
Bairbre:  As Contae an Chabháin ó dhúchas mé ach tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath anois le dhá bhliain anuas. Cé as tú féin? (Я походженням з графства Каван, але тепер живу в Дубліні уже два роки. Звідки ти сам?)
Liam:
 As an cheantar seo mé. Rugadh agus tógadh anseo mé. (Я з цієї місцевості. Я народився й виріс тут)

Link2 comments|Leave a comment

Множина іменників [Mar. 4th, 2008|09:41 am]
Про ірландську зрозумілою мовою

macsolas
Спочатку про артикль – у множині він na, при чому перед голосною з’являється h незалежно від роду іменника. Ніякої леніції чи екліпсиса – не буває.

Щодо іменників то в ірландській мові існує п’ять відмін іменників (у нас – чотири). При чому є безліч винятків, що вас уже не повинно дивувати )) Але поки що ми не будемо розбирати, де яка відміна, а постараємося зрозуміти процес утворення множини. 

 
Link2 comments|Leave a comment

Трохи практики [Feb. 29th, 2008|03:56 pm]
Про ірландську зрозумілою мовою

macsolas
[Tags|]

Після тривалої мовчанки, викликаної наполегливою працею (трясця їй), знову повертаємось до наших баранів. Тобто до емфатичних займенників і питальних та заперечних форм дієслів tá й is. Хто забувся, раджу повторити.

Отже зараз ми спробуємо зібрати все до купи...Collapse )
Link4 comments|Leave a comment

Продам [Feb. 21st, 2008|03:53 pm]
Про ірландську зрозумілою мовою

deilf
Irish-English and English-Irish dictionary (over 20,000 headwords)
за 25 гр.
Link2 comments|Leave a comment

Питання та заперечення з tá й is [Feb. 18th, 2008|08:31 am]
Про ірландську зрозумілою мовою

macsolas
Щоби навчитися вживати ті емфатичні форми займенників, вивчимо різні форми дієслів tá й is. 

LinkLeave a comment

Емфатичні займенники [Feb. 15th, 2008|09:53 am]
Про ірландську зрозумілою мовою

macsolas
[Tags|]

Дуже важливими є в ірландській мові всілякі емфатичні займенники і суфікси. Навіщо ж вони нам здались? Усе дуже просто: займенники – чи то особові, чи то присвійні – тут не мають наголосу. Ніколи в житті.
Але ж треба якось виділяти, що це «я», а то «ти».

Тут мова піде про особові займенники, деякі форми яких ви вже знаєте. Про суфікси – потім.

Mé – mise
Tú – tusa
Sé – seasean
Sí – sise
Muid/sinn – muidne, sinne
Sibh – sibhse
Siad – siadsan

Усе одразу запам’ятовувати не обов’язково, хіба що mise agus tusa. Ми ще не раз з цим будемо стикатися.

Як воно вживається? Саме коли треба наголосити на займеннику, тоді вони й потрібні. «Я і ти» - “mise agus tusa”.

Is rúnaí mé.                                  Я – секретар.
Is rúnaí mise freisin.                  Я теж секретар
An múinteoir tú?                          Чи ти вчитель?
An múinteoir tusa?                     Чи ТИ - вчитель?

Tá mé réidh.                            Я готовий
Tá mise réidh.                        Я готовий
Tá siad go deas.                    Вони симпатичні
Tá siadsan go deas              Вони симпатичні. 
LinkLeave a comment

Ár nAthair [Feb. 8th, 2008|09:01 am]
Про ірландську зрозумілою мовою

macsolas
[Tags|]

Ви вже трохи знаєте, щоби прочитати «Отче наш» ірландською.

Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d’ainm. Go dtaga do ríocht. Go ndéantar do thoil ar an dtalamh, mar a dhéantar ar neamh. 

Ár n-arán laethúil tabhair dhúinn inniu. Аgus maith dhúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhfiachóirí féin. 

Agus ná lig sinn i gcáthú, ach saor sinn ón olc. Óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht agus an ghlóir. Trí shaol na saol. 

Áiméan.


на цій сторінці є звук!!!
Link10 comments|Leave a comment

Посилання з ірландської мови [Feb. 7th, 2008|04:35 pm]
Про ірландську зрозумілою мовою

caisc1916
[Current Mood |mellowна розслабоні]
[Current Music |Loreena McKennitt "Cymbeline"]

Вирішив поділитися деякими посиланнями на ресурси з ірландської мови. Так би мовити, всьо, шо нажито нєпосільним трудом...

Пропоную оновлювати цей список, додаючи нові посилання і видаляючи ті, що не працюють.

ДетальнішеCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]