?

Log in

No account? Create an account
Про ірландську зрозумілою мовою [entries|archive|friends|userinfo]
Про ірландську зрозумілою мовою

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Шєнґойдєлґ з овечками [Aug. 13th, 2011|08:29 am]
Про ірландську зрозумілою мовою

gaeilge_ua

[macsolas]
Пам'ятаєте про овечок і кельтоманську співанку? Ну, що вівці були з підручника давньоірландської одного австрійського ірландиста, який також придумав пісню на "галльській" мові.

Так от, якась хороша людина відсканувала підручник і виклала у торнеті. У мене трохи інше видання, випробувальна копія.


Sengoidelc: Old Irish for Beginners
Author: D. Stifter
Publication date: 2006

Тягнути тут!
LinkReply